Údržba plochých střech, teras a fasád

Pravidelnou údržbu střech a fasád doporučujeme proto, že značně prodlužuje životnost zejména střech a tím ušetřit zbytečné náklady na celkovou rekonstrukci střech.

Údržba střech a fasád představuje zejména tyto činnosti :

 • úklid střech,
 • oprava poškozených míst způsobených běžným opotřebením střechy nebo fasády,
 • oprava poškozených míst způsobených uživateli objektu,
 • oprava a údržba klempířských prvků umístěných na střeše nebo na fasádě,
 • oprava vstupů na střechu, rámů a výplní oken a strojoven výtahů. 

Pro údržbu plochých střech, ale i teras a lodžií používáme zejména speciální gumovou hydroizolaci „Liquid Rubber“ od firmy LR Solutions, s.r.o. , která poskytuje vysokozátěžovou impregnaci zabraňující pronikání vody, je to produkt vyrobený v Kanadě.

Tato gumová hydroizolace má široké možnosti použití. Lze ji použít na :

 • asfaltové pásy, PVC fólie,
 • na plechové krytiny,
 • na základy budov, betony,
 • na zdivo, omítky,
 • na polystyrén, PUR pěnu,
 • na dřevo, OSB desky,
 • na lodžie, terasy,
 • na kovové konstrukce (antikorozní nátěr),
 • na detaily na střechách

    Údržba