Provádění izolací základů budov

Izolace základů provádíme u nových staveb, ale také opravujeme izolace stávajících domů - panelových i jiných, kde původní izolace je narušena a do suterénních prostor proniká vlhkost nebo přímo i voda. V takových to případech provádíme veškeré výkopové práce za účelem odstranění staré nefunkční izolace, kterou nahrazujeme izolací novou. Po provedení izolace zpětně upravíme okolí  domu včetně zatravnění, popř. osazení zeleně.

 

 Praha - Nové Butovice  

Praha - Záběhlice